Det spesielle taket til Håvard (42) gjør at han kan tjene penger på det

Håvard Blomli (42) er den første i nord som installerer solceller i takstein.