Tallet øker og øker, og en kunne nesten stilt klokken etter bekymringsmeldingene som kommer.

Nei, jeg snakker ikke om smittetallene – men om anmeldte ruskjørere i Norges flotteste øysamfunn.

På få dager har politiet i Lofoten rapportert om hyppige anmeldelser for promillekjøring, og Dag Sture Strøm ved Vest-Lofoten lensmannskontor sier det kort og presist:

«… Fakta er at det er altfor mange som ruskjører i Lofoten».

Når jeg sier at vi kunne stilt klokken etter ruskjøringsbekymringene, sikter jeg til at vi omtrent på samme tid i fjor, fikk meldinger fra politiet om at ruskjøringen var alarmerende.

Det er skuffende å se folks holdninger til rus i trafikken. Ikke bare det, men også høyst urovekkende. Din mor, far, datter eller sønn kan bli uskyldige ofre som konsekvens av andres egoistiske valg.

Og mørketallene? Ja, de er nok dessverre enorme.

Hvorfor er det slik?

Hadde jeg visst det, ville jeg selvsagt stoppet utviklingen sporenstreks. Dessverre er det en rekke grunner til at folk utsetter seg selv og andre for livsfare.

Vi vet at mange som sliter med rus er gjengangere – det hjelper ikke å ta fra dem førerkortet, de kjører rusa uansett. MA – Rusfri Trafikk har i en årrekke jobbet for innføring av alkolås for å luke ut de notoriske fyllekjørerne.

Dagen derpå-promillen er også et velkjent faktum. Mange overvurderer egen evne, og tenker at 12-timersregelen er fasit. Det er ikke en pålitelig regel. Dersom du er i tvil om du er kjørbar dagen derpå, er det ingen tvil. La bilen stå og skaff deg skyss på annet vis.

For å få bukt med problemet gikk politiet nylig ut i media og etterlyste hjelp fra publikum. Jeg kunne ikke vært mer enig – mistenker du ruskjøring, ring politiet med en eneste gang. Det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite.

Vi håper du nyter høsten videre og kjører rusfritt.