Det blir ikke skøytebane på Leknes i år

Den planlagte skøytebanen ved nye Vest-Lofoten videregående skole blir utsatt til neste vinter. Grunn: Mangel på utstyr, og andre prioriteringer.