Etter 24 år i helsevesenet prøver jeg stadig å puste med magen og la meg underholde av disse konspirasjonsteoriene og vaksinemotstanderne, men her om dagen lot jeg meg grundig provosere.

Når en hardnakket hevder at pandemien er oppfunnet av legemiddelindustrien for at noen skal tjene penger på dette, og at vi alle har latt oss forlede samt at det ikke er farlig å få covid, så opplever jeg dette som et realt magespark til helsevesenet - og til oss som har stått på i snart to år for å forebygge, behandle og berge, og til alle som har jobbet døgnet rundt og sørget for at norsk helsevesen ikke gikk i kne da det stormet som verst. For at jeg og du og alle skulle komme ut av dette på best mulig måte.

Jeg provoseres av at noen virker til å tro at millioner av helsepersonell verden over ikke evner å tenke selv. At vi alle, sammen med WHO, NHI, Helsedirektoratet og all verdens forskere, lot oss forlede til å tro at det var en pandemi, men så var det egentlig bare legemiddelindustrien som ville tjene penger …

Det stilles strenge krav til at vi som helsepersonell skal være faglig oppdatert, kritiske og nøyaktige. Vi blir målt og veid mer enn noen andre yrkesgrupper. Vi står i situasjoner som hvermansen ikke kan drømme om, der beslutningen vi tar kan gjelde liv eller død. Hele vårt helsevesen er bygget på forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap. Det samme er utdanningene vi alle har tatt for å bli godkjent helsepersonell, både i inn- og utland.

Selvsagt er det noen som har tjent penger på dette. På samme måte som de har tjent penger på kreftbehandling, kirurgi i alle varianter, røntgen, bandasjer og piller for alt som er ille som vi mer enn gjerne kjører i oss. Alt dette for å forebygge, utrede og behandle. Hvordan skulle vi ellers gjort det? Med tankens kraft? Om prislappen på alt dette er rett, er en helt annen diskusjon som en kanskje heller kunne bruke litt energi på.

Jeg er så gruelig glad for at vi er i en posisjon der vi kan velge. Vi kan velge om vi vil vaksineres, og vi kan velge å la være. Vi kan velge å ta imot behandling - og med noen få unntak, kan en velge å la være. For andre ute i verden er ikke dette en reell situasjon. De mottar ikke engang adekvat behandling hvis de skulle bli syke. De har ikke norsk helsevesen, direktorater, Nakstad og Høie som informerer og passer på. Så utrolig heldige vi er som bor her vi bor og kan tillate oss å bruke tid på å diskutere om pandemien ble skapt av noen som ville tjene penger eller om den var reell. Om vi blir radioaktive, magnetiske og selvlysende av vaksinen, eller kanskje den faktisk har effekt. Skal tro hva stemmene til de mange hundretusen som døde av covid-19 ville sagt? Hva ville de valgt hvis de fikk muligheten? Ah, nei, de fleste av de døde jo før vi hadde en løsning ... Altså før legemiddelindustrien begynte å tjene penger på vaksinen og tester.

Jeg er sikker på at hvis vi hadde senket garden og bare latt det stå til da pandemien kom til Norge, så ville pipa fått en annen lyd. Da ville vi snart vært i skrivingen på oppfølgeren til «Det kom et skip til Bjørgvin i 1349». Heldigvis slipper vi det. Nettopp fordi folk flest har vært så utrolig flinke til å «dilte hodeløst» etter WHO, NHI, Helsedirektoratet, regjeringen, statsforvalterne, han Høie, han Nakstad, helsepersonell over hele linja og alle andre lokale helter som har gitt gode råd og veiledninger under den tøffeste tiden i nyere historie.