(Bladet Vesterålen)

Prisen ble delt ut torsdag under et frokostmøte med NHO Nordland og Egga Utvikling på Lødingen Brygge.

Prisen deles ut av NHO Nordland til bedrifter med ulik størrelse og bransje, fordelt geografisk rundt om i Nordland fylke.

De som mottar prisen utmerker seg som en viktig bidragsyter til jobb- og verdiskaping lokalt, regionalt og/eller nasjonalt, som skaper og vedlikeholder attraktive lokalsamfunn.

I begrunnelsen for å gi utmerkelsen, viser NHO Nordland til at Offersøy feriesenter har skapt nordnorske minner for et norsk, lokalt og internasjonalt publikum gjennom 40 år, og at bedriften er godt ansett og er kjent for god service, god mat, et bredt aktivitetstilbud og god beliggenhet.

– Den familieeide bedriften har satset med et variert aktivitetstilbud for gjester i alle aldre, heter det.

Dessuten viser man til at de gikk framtidsrettet inn i pandemien med blant annet å forbedre båtparken og utvide antall campingplasser.

– Feriesenteret er mer enn bare et turistmål. Offersøy Feriesenter er også et samlingspunkt for lokalbefolkningen og har bidratt sterkt til å tilgjengeliggjøre Vestbygda for befolkningen i hele regionen. Feriesenteret var lenge den eneste restauranten i bygda, og er en plass hvor man både kan spise god mat, overnatte og ta med venner og familie enten det er høytid eller hverdag. Uansett hvem som kommer så får de et smil fra de ansatte, som yter god service og serverer god mat, heter det.

– Offersøy Feriesenter bidrar til å synliggjøre og tilgjengeliggjøre de unike delene av vår landsdel. Feriesenteret er med på å gi Nord-Norge bredden og dybden som er nødvendig for å tiltrekke et krevende og internasjonalt publikum. Hvordan skulle tilreisende ellers få komme opp i høyden i Vestbygda, og oppleve 360 graders panoramautsikt over Lofoten og Ofoten? spør NHO Nordland i begrunnelsen for prisutdelinga.

Tema for frokostmøtet med næringslivet i Lødingen var for øvrig statsbudsjettet 2023 og hvilken betydning det har for bedriftene.