(Avisa Nordland)

(Nettavisen): Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort de seneste ledighetstallene for innvandrere målt opp mot resten av befolkningen (se definisjon nederst i artikkelen).

Og SSB-tallene for utgangen av første kvartal i år viser at det totalt var 68.285 registrert som helt arbeidsledige i Norge. Det tilsvarer en total arbeidsledighet på lave 2,4 prosent, på enda lavere 1,7 prosent for befolkningen eksklusive innvandrere.

Antall arbeidsledige med innvandrerbakgrunn ved utgangen av mars var 27.545 personer, som tilsvarer 5,8 prosent i ledighet. Antall arbeidsledige innvandrere utgjorde per 31. mars 40,3 prosent av totalt antall ledige i Norge.

Afrika topper

Ser vi på den ulike regionfordelingen, har 4914 arbeidsledige bakgrunn fra Afrika, en arbeidsledighet på 10,1 prosent.

Lavest ledighet er det kanskje ikke så overraskende blant personer som kommer fra de øvrige nordiske landene, samt Nord-Amerika og Oseania. Her er ledighetsprosenten henholdsvis 2,3 og 2,5.

Ved utgangen av fjerde kvartal i fjor var det registrert 62.433 helt arbeidsledige, som tilsvarte en ledighet på 2,3 prosent.

Arbeidsledige med innvandrerbakgrunn ved utgangen av desember i fjor utgjorde 25.001 personer. Det betyr at ved årsskiftet stod innvandrere for 40,3 prosent av den totale ledigheten i Norge. Med andre ord holder denne andelen seg stabil, og den har ligget rundt 40 prosent i lengre tid.

NAV og tiltak

Statistikken som ble offentliggjort tirsdag, viser hvor mange innvandrere som har registrert seg som arbeidsledig hos NAV og hvor mange som deltar på arbeidsmarkedstiltak.

Antall og prosentandeler for innvandrere totalt, etter kjønn og landbakgrunn sammenliknes med resten av befolkningen.

AntallProsent
Sudan29615,2
Somalia182615,0
Palestina19414,2
Syria101513,5
Irak130910,9
Cuba7710,6
Liberia6510,5
Algerie589,7
Gambia709,7
Kongo1419,7
Egypt649,6
Uganda659,2
Marokko2838,9
Nigeria1018,5
Eritrea9598,4
Libanon747,9
Bulgaria3567,6
Tunisia457,6
Afghanistan6907,4
Burundi527,2
Etiopia3547,2
Latvia5167,0
Pakistan6496,8
Kenya766,7
Litauen19516,6
Russland7546,6
Tyrkia4106,5
Den dominikanske republikk406,5
Hellas1136,4
Polen47146,4
Romania6646,4
Kasakhstan406,4
Brasil2056,4
Albania105
6,3
Iran6456,3
Venezuela476,1
Moldova516,0
Kina3246,0
Ghana855,9
Colombia795,7
Ukraina2145,5
Slovakia1555,3
Kosovo3495,2
Nord-Makedonia925,2
Thailand6975,2
Argentina335,1
Indonesia425,0
Myanmar1115,0
Mexico475,0
Peru505,0
Estland1474,8
Tsjekkia674,8
Hviterussland384,6
Kroatia1554,5
Ungarn1104,5
Italia1224,4
Sør-Afrika284,4
Vietnam3774,4
Sør-Korea284,3
Chile1734,3
Spania1484,1
Bangladesh294,1
Portugal994,0
Serbia1884,0
Sri Lanka2633,9
India3003,7
Irland213,3
Island1383,1
Belgia243,1
Frankrike1053,1
Filippinene4773,1
Bosnia-Hercegovina2793,0
Storbritannia2442,9
Finland1062,7
USA1262,7
Tyskland4332,6
Østerrike202,6
Sveits212,4
Canada292,4
Sverige6222,3
Nepal352,3
Nederland1082,2
Danmark2172,0
Australia191,7

Registrerte helt arbeidsledige (15-74 år) etter landbakgrunn for 1. kvartal 2019. For befolkningen eksklusive innvandrere er det 68.285 helt ledige, 2,4 i prosent av arbeidsstyrken. For innvandrere i alt er det 27.545 arbeidsledige. Det utgjør 5,8 prosent av arbeidsstyrken. Land hvor det mangler tall er ikke med. Tall hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).