– Vi vil ha en pris for å sette pris på aktive i frivillighetsarbeid. Vi tenker at prisen skal deles ut hvert år, sier Sand.

Mange kandidater

På hjemmesiden til Vestvågøy kommune ligger en oversikt over de mange lag, organisasjonene og foreningene som fins i kommunen. Der fins barne- og ungdomsorganisasjoner (9), helse- og hjelpeorganisasjoner (13), idretts- og sportsforeninger (27), innbyggerforeninger (42), lokalpartier (15) og musikkorganisasjoner (24). Og diverse (32), en kategori som dekker alt fra utmarkslag til MC-klubber.

Det er registrert til sammen 162 lag, foreninger eller organisasjoner i Vestvågøy, og det meste som gjøres i disse foreningene er basert på frivillig arbeid.

– Alle som jobber frivillig gjør det ikke bare for egen del, men de jobber for mange flere, poengterer ordføreren.

Flere tusen vestvågøyværinger jobber frivillig på ulike nivåer. Anne Sand antar at den største andelen er engasjert i aktiviteter til idrettslag, men at det er mange flere aktiviteter som får oss til å stille opp på vår fritid. Det er et stort mangfold.

– Frivilligheten tar et stort samfunnsansvar ved å produsere tjenester, og ved å gjøre det gratis. Å se regningen på det økonomiske bidraget hadde vært interessant, sier Sand.

Korona

Det er stor aktivitet, men aktiviteten har gått ned i løpet av koronapandemien, av naturlige årsaker.

– Men det har ikke stått stille. Frustrasjonen har sikkert vært stor, men frivilligheten har gjort det de har kunnet for å tilpasse seg i denne perioden, sier Sand.

Fellesskap

– Vi vil vise fram frivilligheten og den sosiale fellesskapet på tvers av sosiale skillelinjer. Frivillighet skaper fellesskap, tilhørighet, identitet og ikke minst engasjement, sier Sand og hun sier at en sterke frivillig sektor stimulerer og gir innbyggere lyst å bli i kommunen.

– Mange legger ned uhorvelig mange timer, men får aldri oppmerksomhet. Nå blir det gjort, sier Sand som gjerne skulle gitt pris til alle.

12 nominerte

Frivillighetsprisen i Vestvågøy har fått nominert kandidater og 12 av disse vil presenteres i Lofot-Tidende. En jury vil plukke ut en prisvinner blant de nominerte og prisen deles ut under Høstvekka på Leknes.