Gå til sidens hovedinnhold

Uttalelse til Samferdseldepartementet

Artikkelen er over 4 år gammel

Vedr.: KVU LOFOTEN – REGJERINGENS BESLUTNING FOR VIDERE PLANLEGGING

Meningsytring fra Vestvågøy næringsforum Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det vises til Samferdselsdepartementets planleggingsdirektiv til Statens vegvesen for utbedring av E10 gjennom Lofoten.  Her har Departementet fraveket Statens Vegvesens egen anbefaling i KVU Lofoten, og valgt en fremtidig tilnærmet «miniutbedring» av E10 gjennom regionen.  Spesielt gjelder dette E10 gjennom Vestvågøy kommune.

I anbefalingen fra Statens vegvesen var «regionforstørring» gjennom kortere intern reisetid mellom regionsentrene Leknes og Svolvær tillagt stor vekt.  Dette alternativet (KVU Lofoten alternativ 4) hadde også samtlige kommuner i Lofoten sluttet seg til, og ikke minst fra næringslivet i regionen ble dette sett som fremtidsrettet og sterkt ønsket.  Dette alternativet innebar en halvering av reisetiden mellom regionsentrene, og dermed mulighet for effektiv internpendling i regionen kombinert med betydelig forbedret transportmulighet og fremkommelighet for næringslivet.

Gjennom det planleggingsdirektiv som Regjeringen nå har sendt Statens vegvesen er denne vesentlige forbedring av fremtidig reisetid og transportstandard gjennom Lofoten fjernet.

Vestvågøy næringsforum finner dette sterkt beklagelig, og vil be Samferdselsdepartementet revurdere sin holdning og sine føringer i forhold til valg av konsept for utbedring av E10 gjennom Lofoten, om nødvendig gjennom ny Stortingsbehandling av dette forholdet ved en egnet anledning.

Vestvågøy, og resten av Lofoten, opplever for tiden en formidabel vekst i reiseliv og turisme.  Øvrig næringsliv går godt, og investeringene i regionen øker.  Som Departementet kjenner til er ny flyplass, eventuell utbygging av eksisterende flyplass på Leknes, under planlegging av Avinor.  Økningen i reiselivstrafikken slår for tiden alle rekorder, og Leknes lufthavn er nå Norges nest største kortbaneflyplass, målt i forhold til antall passasjerer.  En fremtidig utbygging av Leknes lufthavn indikerer også at behovet for kortest mulig reisetid og best mulig vegstandard mellom regionsentrene Leknes og Svolvær er nødvendig.

I dag er deler av E10 mellom regionsentrene både trafikkfarlig og lite effektiv i forhold til standard og kapasitet.  Både reiselivsnæringen og øvrig næringsliv i regionen, samt lokalbefolkningen, ser frem til at Statens vegvesens anbefaling for valg av utbedringsløsning for E10 (Konsept 4) blir gjennomført snarest mulig.

Det betinger at Samferdselsdepartementet endrer sitt planleggingsdirektiv i tråd med dette.

Vi ser frem til deres positive behandling.

Leknes 14. juni 2017

Med vennlig hilsen Vestvågøy næringsforum

Håvard Horn

Styreleder

Søren Fredrik Voie

Daglig leder

Kommentarer til denne saken