Feil fra Skognæringa Kyst

Av

- Fremmedartslista er en uavhengig kunnskapsoversikt, skriver Artsdatabanken.

DEL

Debatt om sitka- og lutzgranOle Hartvig Bakke, styreleder i Skognæringa Kyst, hadde den 24. september et innlegg i Lofot-Tidende med tittelen «Vern om skogbrukets produksjonsarealer». Skognæringa Kyst: "...vår klare oppfatning at en produksjon på disse treslagene må fortsette."

Der kom han med flere feilaktige utsagn om Artsdatabankens risikovurdering av fremmede arter.

For det første, så ignorerer vi selvsagt ikke seriøs skogforskning. Vi er en faglig uavhengig etat, og våre risikovurderinger bygger på all relevant og tilgjengelig kunnskap. Vinteren 2017/18 la vi de foreløpige resultatene til Fremmedartslista åpne for offentlig innsyn. Formålet var nettopp å få alle relevante forskningsdata på bordet. Som et eksempel bygger vurderingen av lutzgran/sitkagran på over 30 relevante vitenskapelige publikasjoner, både internasjonale og nasjonale.

Bakke hevder videre at Artsdatabanken tar feil om spredningshastighet, men det ser ut til at han har misforstått hva ekspansjonshastighet i vurderingene betyr: Det er ikke det samme som spredningshastighet. Kort sagt er ekspansjonen til en art et mål på antall nye forekomster per tidsenhet.

Vi vil ellers påpeke at Fremmedartslista er en uavhengig kunnskapsoversikt. Vurderingen av hvilken økologisk risiko de fremmede artene har/kan ha er utført av 52 eksperter fra over 15 ulike vitenskapelige institusjoner rundt om i landet, i samarbeid med Artsdatabanken. Ekspertkomiteene er bredt sammensatt av eksperter med høy faglig kompetanse. Miljøorganisasjonene er ikke representert i komiteene, slik Bakke antyder. Komiteene ble etablert etter invitasjon der institusjonene selv kom med forslag på komitémedlemmer. Vi vil også presisere at Artsdatabankens styre er bredt sammensatt og balansert, med medlemmer som blant annet representerer forvaltningsinteresser, næringsinteresser og miljøorganisasjoner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags