- Dårlige nyheter for innbyggerne i Vestvågøy

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Slik skulle overskriften til artikkelen som redaktør Rune Andreassen hadde i Lofotposten lørdag den 29. august.

Overstående ordlyd tilkjennegir mye bedre hvilke følger artikkelens innholdet gir, nemlig mørklegging av hele kommunen.

Dette gjelder så visst ikke bare de som bor langs E10. Det ser vi jo i de neste utgave av avisen hvor det kommer reaksjoner både fra øst og vest. Rune Andreassen skriver i fortsettelsen at forklaringa på hvorfor noen driver og undersøker stolper og armaturer utenfor huset er oppløftende for de det gjelder. Forklaringa på undersøkelsene er at kommunen skal få en tilstandsrapport av lysanleggene langs kommunale veier. At det som kommer ut av undersøkelsene blir noe oppløftende, er jeg redd for at det også blir feil.

Tilstanden på lysanleggene rundt om er delvis meget dårlig. Mest-parten av stolpene har sin opprinnelse fra 1950- og 1960-tallet. Mange er sogar eldre enn det. Så er det også mange stolper som er angrepet av råte og må skiftes ut umiddelbart. Mange er etter normene for lave og bør utskiftes. De strømførende ledningene er delvis blank tråd som må utskiftes. Armaturene er mange av nyere dato fordi Vestvågøy kommune delvis påla lyslagene å samle inn store summer for å skifte ut gamle armaturer på 125W. Det ble gjort for at kommunen ikke ville gi tilskudd til pærer med mer enn 75W. Det henger imidlertid igjen flere eldre armaturer samt mange som er tært av vind og vær. Dette hadde Vestvågøy kommune ikke behøvd å bruke flere titalls tusen til konsulenthjelp for å finne ut. Vi her ute i lyslagene innehar denne viten, men vi sitter vel for langt ut i periferien for å bli oppdaget av Vestvågøy kommune. Til opplysning så er vi i den samme innbyggermasse som betaler skatter til kommunekassen, både i den ene og den andre form.

Men uansett så har disse anleggene en verdi og denne eiendommen er i dag lyslagene sin.

Første spørsmål blir da: Hvilket vederlag mener politikerne at Vestvågøy kommune må gi for disse anleggene ved en eventuell overtakelse. Blir det etter anleggets verdi, «spot»pris, innbruddspris eller tyveri. Verdien av disse lysanleggene er kommet til ved hjelp av tusenvis av dugnadstimer og hundretusener av innsamlede kroner. Kroner som kommunen hadde fått skatt av i forkant. Hvis Vestvågøy politikere mener å bruke samme moralske spilleregler som ble brukt i vår, da enkelte fikk økning av eiendomsskatten på vel 800%, er jeg redd at alternativet også nå blir tyveri om Vestvågøy kommune mener å overta denne eiendommen vederlagsfritt.

I kommunestyrevedtak i 2019, det at Vestvågøy kommune skulle overta lysanleggene langs de kommunale veier var det nevnt et lite antall lyspunkter, ca 70. Det er mulig at avisene refererte feil da, men nå er antallet kommet på over 1000 lyspunkt.

Andre spørsmål blir da: Hvor mange hundretusener har Vestvågøy kommune til rådighet for å oppdatere alle disse lyspunktene? Avsatte midler på kr 550.000 er jo forlengst oppbrukt. Jeg sa i et avisinnlegg allerede etter kommunestyrevedtaket i 2019. Det ble da bevilget kr 550.000 for 1. halvdel av 2020 . «Kommunestyret har allerede vedtatt at budsjettet skal overskrides siden de samtidig sier at lysene langs kommunale veier skal overtas» Penger til det ble ikke avsatt.

Spørsmål tre blir da: Hvordan er det mulig at det utenfra synes som om kommunens penger blir helt vilkårlig forvaltet? Når det er millionoverskridelse i prosjekt etter prosjekt som har gjort at kommunen nå må drive med nedskjæringer på de viktigste områdene som til eks. omsorg og skole, og må drive med lusesparing ved å fjerne det siste trivselstiltak ute på bygdene, så syns jeg spørsmålet er berettiget. Det er spesielt berettiget siden det er vi som må svi. Ingen blir stilt til ansvar, men ansvaret er det noen som har.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags