Vest-Lofoten næringsforening erkjenner både betydningen og utfordringer med cruiseturisme

Vest-Lofoten næringsforening ønsker å følge opp aktuelle problemstillinger knyttet til cruisetrafikk i Lofoten.