Gå til sidens hovedinnhold

Coop-direktørens gasje: 3,3 millioner i lønn og krav på 18 måneders etterlønn

Yngve Haldorsen (54) i Coop Nord er blant byens best betalte direktører. Koronaåret 2020 fikk han 3,3 millioner kroner for direktørjobben. Og om han slutter, har han rett til nesten fem millioner kroner i etterlønn.

For abonnenter
(Nord24)

I fjor handlet kundene i Coop Nord for 4,1 milliarder kroner – hvorav over tre fjerdedeler av handelen skjedde i Troms. Det ga selskapet et solid overskudd på over 100 millioner kroner koronaåret 2020.

Coop Nord er Norges femte største samvirkelag målt i omsetning.

Samvirkelaget økte også medlemsmassen sin og har nå passert 100.000 eiere i Troms og nordre del av Nordland. Tirsdag kom ledelsens årsberetning for 2020 inn til Brønnøysundregistrene - og er dermed også tilgjengelig for eierne.

Og ingen kan si at de drøye 100.000 medlemmene i Coop Nord ikke er rause med samvirkelaget sitt:

Sjefen selv, Yngve Haldorsen fikk i 2020 en samlet lønn på nesten 3,3 millioner kroner. I tillegg har han en etterlønnsavtale på 18 måneders lønn om han slutter.

Lederlønnsavtalen

Administrerende direktør Yngve Haldorsen i Coop Nord hadde i 2020 en fast lønn på 2,668 millioner kroner, samt pensjonsutgifter på 398.000 kroner og andre tillegg på 187.000 kroner - til sammen 3,253 millioner kroner.

Lønnen hadde gått ned med 90.000 kroner og pensjonskostnaden med 300.000 kroner sammenlignet med 2019.

- Administrerende direktør har i tillegg til ordinær kollektiv pensjonsordning en individuell innskuddsbasert pensjonsavtale som gir årlig kapitaltilskudd på 22,1 prosent av lønn over 12 G. Videre foreligger det en avtale om etterlønn tilsvarende 18 måneders lønn, heter det i notene til Coop Nord As sitt årsregnskap.

I tillegg får Yngve Halvorsen 160.000 kroner i honorar for å sitte i styret i Coop Norge SA, i følge Nettavisen.no som har hatt en serie kritiske artikler på lønn og styrehonorarene i Coop-systemet tidligere i vår.

Kundene har 830 millioner på konto

Eierne, altså medlemmene, har over 830 millioner kroner stående inne på kontoene sine. En økning på 140 millioner kroner siden 2019. Det betyr at hvert medlem i snitt nå har om lag 8000 kroner på Coop-kontoen sin.

- Dette viser at Coop tilbyr konkurransedyktige rentevilkår, skriver styret i årsmeldingen.

Men dette er også som gir Coop Nord en billig langsiktig gjeld. Coop Nord SA har i regnskapet har oppført de 830 millioner medlemsinnskuddskronene som langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år.

Som det heter i notene i årsregnskapet til Coop Nord SA: "Medlemsinnskuddene kan innløses på kort varsel, men viser seg å være stabile over tid".

Les også

Går til ny toppjobb i Coop

Sagt med andre ord: Selv om medlemmene kan hente ut pengene sine på dagen, så viser erfaringene at de ikke gjør det. Coop Nord skylder nå mer penger til medlemmene sine enn til kredittinstitusjoner. Kundenes penger er sikret i Samvirkelagets garantifond.

Coop har 1,6 milliarder er langsiktig gjeld - fordeling medlemsinnskudd og kredittinstitusjoner er i overkant av 50/50.

Vil bli bedre

I årsmeldingen for 2020, regner ikke styret med samme omsetning i 2021. De regner med en etter hvert normalisering av handelen med en omsetning på 3,9 milliarder kroner.

Strategien er justert videre, men verdensklassebegrepet følger:

- Sentralt her vil være kunderettede aktiviteter slik at vi kan levere "kundeservice i verdensklasse", skriver styret.

Styret ønsker å fortsette med en prosent kjøpeutbytte også i 2021.

Les også

Rekord, rekord, rekord - og her er lønna til den nye Coop-sjefen

Ikke enig med Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har varslet at de vil følge dagligvarebransjen nøye når det gjelder innkjøpsbegrensninger og etableringshindringer - og truer med bøter i milliardklassen knyttet til ulovlig prissamarbeid i markedet.

- Coop som er eid av forbrukerne vil selvsagt stille seg positivt til endringer som måtte være i forbrukernes favør, men er ikke enig i at det har foregått ulovlig prissamarbeid, skriver styret i Coop Nord i rapporten.

De drøye 100.000 medlemmene som stort sett holder hus i Troms har valgt et styre bestående av:

Styreleder Stig Erik Mortensen, Svolvær, nestleder Thomas Kjærvik Føre, Tromsø, med Grete Nyborg Rolandsen, Narvik, Hege Pedersen, Finnsnes, og Bjørn Erik Olsen, Harstad, som styremedlemmer.

De ansatte har valgt Rune Hammervold, Tromsø, Eivind Johansson, Tromsø, Mona Lisa Øvermo Andreassen, Storsteinnes, til å representere seg.

Det ble utbetalt 729.000 kroner i styrehonorar. Styreleder fikk 156.000 kroner for jobben sin.

Les også

Forrige Coop-direktør fikk gull-avtale. Sjekk hva den nye direktøren får

Jekta - desidert størst

Selskapet har 53 dagligvarebutikker som utgjør 80 prosent av omsetningen.

Selskapet er også stor på eiendom og har flere kjøpesentre, hvorav Jekta i Tromsø er det desidert største, med Sjøkanten Senter i Harstad og Lofotsenteret på Leknes som nummer to og tre.

Jekta Storsenter omsatte for over to milliarder kroner i fjor.

Coop Nord hadde ved utgangen av året 436 heltidsansatte og 692 deltidsansatte. Av de ansatte er 618 kvinner og 510 menn. Mens det blant lederne er 61 prosent menn og 69 prosent kvinner.

I 2020 investerte Coop Nord 165 millioner i utvikling av butikker og eiendommer, og ifølge Haldorsen en pressemelding fra i vår, planlegger de å opprettholde samme investeringsnivå i 2021.

- Verdiskapningen i Coop Nord blir igjen i landsdelen og reinvesteres i butikkene gjennom etablering av nye butikker og oppgradering av eksisterende, sier Haldorsen, ifølge meldingen.

Fakta om Coop Nord

  • Coop Nord eies av 102.394 medlemmer
  • 53 dagligvarebutikker, 4 byggevarebutikker, faghandelsbutikker og kafeer.
  • Markedsområdet er Troms fylke, Lofoten og Ofoten.
  • Coop Nord SA er medeier i Coop Norge SA, som er en fellesorganisasjon for alle landets samvirkelag.

Kommentarer til denne saken