Char­les flyt­ter inn hos Mag­nar i det gam­le Bo­hus-byg­get

Char­les Fred­rik Johansen har job­bet som blik­ken­sla­ger hos Mathisen blikk på Fyg­le siden 1981. Nå flyt­ter bedriften inn hos Mag­nar Lorentzen og Lo­fot En­tre­pre­nør.