Byplanleggerne trenger innspill: Hvordan skal regionsenter Leknes se ut?

Denne uken varslet Vestvågøy kommune oppstart av planarbeid for Byplan regionsenter Leknes (Leknes, Fygle og Gravdal).