Fra og med mandag denne uka er det avvikende rutetrase på Haugsmyra og Gravdal i to-tre uker på grunn av veiarbeid.

Fordi Haugsmyra er sperret for busstrafikk, passerer ikke bussen holdeplassene mellom Dønvold og Gravdal. Det betyr at holdeplassen Lofoten sykehus ikke er betjent.

På Gravdal vil holdeplassene nede på Gravdalsgaten være betjent. Busspassasjerer som kommer fra Haug syd og Haugsmyra kan benytte nærmeste holdeplass ved Titanic-bygget.

Dette melder Reis Nordland.

.