- Budsjettbehandling i Vestvågøy kommune: Hva er fakta og hva er «fake news»?

Av

Kommunestyrerepresentant Pål Krüger (Frp) etterlyser fakta på bordet.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I forbindelse med budsjettbehandling for 2021 i formannskapet forleden, hvor Fremskrittspartiet var eneste parti som la frem et helhetlig alternativ budsjett, fremkom noen interessante opplysninger som fortsatt står ubesvart.

Saken er:
Rådmannens nedbemanningsplan med 40 årsverk for 2021, er ingen reell nedbemanning totalt sett. Til tross for hans egen innstilling og bestilling fra posisjonen + H, SV, MDG og Rødt i vedtak «nedbemanningsplan» av 23. juni 2020. Det er, slik vi ser det, reelt sett, en oppbemanning på 4-8 årsverk, også tatt hensyn til at rådmannen tar ned 10 årsverk knyttet til sykehjemmet og Lekneshagen.

Frp Vestvågøy er så uærbødig å mene, at vi har et stort flertall av befolkningen med oss på dette: Er det plasser vi skal skjerme for nedtak av tilbudet, så er det disse to institusjonsplassene.

Når vi, Frp Vestvågøy, presser på for å få vite hva som reelt ligger i nedbemanningsplanen ut over det han foreslår som nedtak på institusjonene, kunne ikke rådmannen svare, siden planen han har lagt frem visstnok ikke er planen.

Posisjonen med Senterpartiet i front, prøver etter beste evne å distansere seg fra sitt eget vedtak i juni i år knyttet til bestillingen at 40 årsverk skal bort i 2021, så videre opptrapping 2022-2023.

Siden formannskapet er et organ med en friere debattform enn kommunestyret, så fikk vi et hjertesukk fra Arbeiderpartiets gruppeleder, etter litt «ping-pong» ordskifte over bordet og rådmannens «forklaring»: «Nå forstår jeg ingen ting». Og der fikk hun nok alle i møtet med seg.

Frp Vestvågøy har hele veien påpekt at planen er urealistisk, og nærmest umulig å gjennomføre, slik den er lagt opp.

Ansattes representanter stilte seg tidligere i uken foran døren til rådhuset og protesterte høylytt på «høye» lønnstillegg til tre dameledere. De skulle få lønna harmonisert med sine mannlige kolleger. Kanskje var prosessen dårlig, kanskje var tidspunktet ikke det beste, men tilleggene utgjorde i sum for alle mindre enn 0,3 promille av lønnskost i kommunen. Hvor var ansatterepresentantene når budsjettet skulle behandles i administrasjonsutvalget? Et dokument som angår alle. Svaret er: Nærmest totalt fraværende. Vel, de er i godt selskap med det politiske miljøet, men det er kanskje grunn til å stille spørsmålet til frikjøpte ansatterepresentanter - og deres prioritering og interesse for det som faktisk betyr noe.

Det gjenstår et stort spørsmål til budsjettet fremlagt av rådmannen:
Hvordan klarer rådmannen, til tross for ingen reell nedbemanning, å legge frem et budsjett med kroner 28 millioner i overskudd - ført til disposisjonsfond? Det rådmannen så langt har oppnådd er uro i egen organisasjon, blant de svakeste og deres pårørende med Frp Vestvågøy som politisk talsperson. Siden rådmannen, som han rett som det er presiserer, ikke er noen tryllekunstner, så må han fremlegge fakta. Det er Frp Vestvågøy som er driveren for å få frem fakta, så får vi leve med at vi har ulike politiske preferanser og vurderinger. Men fakta - folkens- må på bordet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken