Lofoten Friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv Nordland, Vestvågøy kommune og Vestvågøy frivilligsentral har tatt initiativ til å starte opp BUA Vestvågøy.

BUA er et nasjonalt konsept med aktivitetsutstyr som skal være gratis å låne for alle. BUA skal spesielt bidra til at barn og ungdom kommer seg ut på aktiviteter.

De voksne kommer etter

«Vi vet at de voksne også kommer etter om barna er aktive. Vi ser over hele landet nå at BUA er et voksende konsept og fungerer kjempegodt“, skriver BUA Vestvågøy på sin facebook-side.

For å kunne starte opp BUA er det nødvendig med et styre som kan drive prosjektet videre, sponsorer og medlemmer som kan bidra årlig med økonomisk støtte til blant drift, vedlikehold og arbeidskraft.

«Vi trenger folk som har et brennende engasjement for barn og unges mulighet for aktivitet», skriver BUA.

 

Interimstyre

Det ble valgt et interimstyre (midlertidig styre, red.anm.) på stiftelsesmøtet sist onsdag, bestående av Fida Amin (leder), Svenn-Arne Gundersen, Bjørnar Hartviksen, Nora Warhuus Samuelsen og Hanne Tokle (styremedlemmer). Varamedlem er Mats Burvold, og revisorer er Gunnar Skoglund og Arne Christoffersen

Prosjektgruppa for BUA Vestvågøy består av Maria Fouad, Nora Warhuus Samuelsen, Håkon Nordhaug, Peter Andresen og Aud Karin Larsen. Prosjektgruppa vil bistå styret i oppstartsfasen og delta på styremøtene.