Ja, disse har lov til å dumpe snø hos deg

Brøytemannskap på jobb for kommunen, som skyver snø fra offentlig vei og inn på din eiendom, kan gjøre det med loven i hånd.