Det er likevel ingen grunn til engstelse. Det er Lofoten brann- og redning, avdeling Moskenes som vil øve på utrykningskjøring samt vedlikehold av utstyr.