Brannstasjonen solgt

Kommunen er ikke lenger den stolte eier av den hundre år gamle stasjonen.