Brannmann Eirik (41) ba om smittevernutstyr ved utrykning. Nå har han fått svar

Direktoratet gir ingen entydige føringer for brannmenns bruk av smittevernutstyr.