Brannutrykning etter melding om gasslukt fra sykehuset på Gravdal