- Jeg har i alle disse årene handlet i god tro

Av

Leirskolesjef Inge Elvebakk kommenterer utsagn fra enhetsleder i Vestvågøy kommune.