Einar Solvang (Sp) talte innbyggerens sak overfor Statens vegvesen: Kommunestyret kommer klageren i møte

Politikerne presiserer hvordan de ser for seg problemet løst.