Rallybilene får kjøre på isen i Ytre Borgpollen

Men motorsportklubben må også få kjørt seg i det kommunale byråkratiet.