Nå skal kommunale bolig- og næringstomter i Vestvågøy legges ut på nettet

ARBEIDSGRUPPE: Asbjørn Horn, Jochen Caesar, Arne Klausen og Vegard Nyvoll Skaufeldt.

ARBEIDSGRUPPE: Asbjørn Horn, Jochen Caesar, Arne Klausen og Vegard Nyvoll Skaufeldt. Foto:

Av

Vestvågøy kommune melder i sitt nyhetsbrev at det er igangsatt et arbeid med å kartlegge hva som finnes av salgbart kommunalt tomteareal.

DEL

Kommunen besitter en betydelig eiendomsportefølje, og det som ikke er tatt i bruk eller på annet vis båndlagt, skal vurderes solgt.

-Vi har nærmere 30 henvendelser om å få kjøpe kommunale tomter, både til næring og bolig, og vi må sørge for å få dette inn i et forsvarlig system, sier rådgiver i nærings-, plan- og utviklingsenheten Asbjørn Horn.

Han påpeker at det er mye som må avklares rundt slike salgsprosesser, ikke minst i de tilfellene der det er flere om beinet. Det vil bli et tett samarbeid med politisk nivå i disse sakene.

-Hvem skal få kjøpe når det er flere interessenter, og til hvilken pris, spør Horn.

I tillegg må Vestvågøy kommune ta rede på tidligere avtaler som eventuelt kan forplikte kommunen. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å se kommunale areal sammen med annen utbygging, for å få til gode helhetlige løsninger. Også her tenkes det et nært samarbeid med politikerne for å avgjøre slike saker.

Med seg i arbeidet med å kartlegge og utrede har han arealplanlegger Jochen Caesar, fagansvarlig for geodata Arne Klausen og ingeniør for byggesaker Vegard Skaufeldt. De hadde første arbeidsmøte om temaet denne uka, og målet er å kunne tilby salgbare arealer så snart som mulig.

Det viser at Vestvågøy kommune eier boligtomter i områder som er regulert til boligformål som helt klart kan være aktuelle for boligbygging, blant annet på Folkneset i Borge, Rishaugen på Tangstad, på Gravdal ved Hovdan-bygget, samt Vestresand og i Stamsund. I tillegg eier også kommunen boligtomter på Leknes, men der gjenstår det noe avklarings- og reguleringsarbeid.

Det foreligger allerede et politisk vedtak på at tomter kommunen ønsker å selge skal legges ut på kommunens hjemmeside, noe Horn sier at man naturlig nok vil forholde seg til. Dette gjelder både bolig- og næringstomter.

Artikkeltags