Bransjen ser en tydelig trend: I disse boligene finner man oftest skjeggkre

Eldre boliger har sjelden skjeggkre, mens bygg nyere enn 10 år invaderes av de plagsomme insektene. Ingen vet årsaken.