Kommunen selger tomter for boliger, naust og båtutsett

Tomteområdet på Folkneset i Borge er nå fullstendig oppmålt og fradelt, og alle tomtene har fått prislapp og eget gårds- og bruksnummer.