Huseier på Myre takket nei til det høyeste budet og solgte boligen til en som betalte mindre

Av

Visste du at selger ikke trenger å selge til den med det høyeste budet?