Finsk kirurg (61) kjøpte 70-tallsboligen som gikk for det dobbelte av takst i Moskenes

Reijo Linnola er mannen som nylig kjøpte det 46 år gamle bolighuset ved Hamnøy i Moskenes til det dobbelte av taksten. Han begrunner kjøpet med en sterk interesse for friluftsliv.