Lokalpolitikerne i forvaltningsutvalget: – Det er nødvendig å ekspropriere eiendom midt på Leknes

Ole Vegard Mossengs klage fikk ikke medhold i det politiske forvaltningsutvalget.