Boligfortetting på Fygle: Ketil skaffer Bedehuset ti nye naboer

Ketil Benjaminsen og Lofot Entreprenørs leilighetsdrøm på Fygle er til behandling hos overordnede myndigheter.