Minst sju i Bodø har en formue på over 100 millioner

Ligningstallene for 2018 viser at flere av de aller rikeste i Bodø blir enda rikere.