330 skvadron får blod på helikopteret

Salten Brann og 330-skvadronen i Bodø øvde sammen på skredsøk.

Salten Brann og 330-skvadronen i Bodø øvde sammen på skredsøk. Foto:

DEL

(Avisa Nordland) Nordlandssykehuset melder onsdag morgen at de har inngått en samarbeidsavtale mellom blodavdelingen og 330 skvadronen i Bodø. Dette innebærer at redningshelikopteret har fått blodproduktor som en del av sin beredskap om bord i helikoptrene.

- Vi flytter nå muligheten for viktig behandling ut av sykehuset. Det utgjør en forskjell i den akuttmedisinske behandlingskjeden og kan i noen tilfeller redde liv. Ordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Blodbanken i Nordlandssykehuset og 330 skvadronen i Bodø, sier Trond Elden, lokalmedisinsk leder i Luftambulansetjenesten, og anestesilege ved Nordlandssykehuset.

- For oss som anestesileger betyr det at vi kan tilby enda bedre behandling tidligere, reversere alvorlige tilstander og i ytterste konsekvens redde liv. Det er lange veier mellom sykehusene våre, og dette bringer sykehuset enda ett hakk nærmere pasienten.

Han sier at dette er en milepæl for luftambulansetjenesten ved sykehuset.

- Mange luftambulanser har allerede etablert dette, og vi følger etter nå når vi har fått etablert gode og trygge rutiner, sier Elden.

Han forteller videre at tidlig blodtransfusjon er gunstig ved store blødninger.

-  Enten det er ved skader (traumer), eller blødende magesår eller andre tilstander. Tidlig aggressiv behandling kan redusere sykelighet og dødelighet, og bidra til at pasienten er i en bedre tilstand når han kommer på sykehuset enn hvis vi hadde utsatt blodoverføringen til han kom inn på sykehus. Vi har hatt tett samarbeid med blodbanken på sykehuset, og helt avhengige av deres kompetanse og service. Sammen har vi utviklet rutiner som gjør at dette er en trygg praksis, og vi følger sykehusets transfusjonsprosedyrer selv om vi befinner oss langt til havs oppe i lufta, sier Elden.

Artikkeltags