Politiet har inngått ny avtale med sikkerhetsbransjen

DEL

(Avisa Nordland) I en pressemelding fra Nordland politidistrikt heter det at det fredag ble signert en samarbeidsavtale mellom politiet og sikkerhetsbransjen.

- Dette er en historisk hendelse. Sammen skal vi sikre at det er trygt og godt å bo og ferdes i Nordland, sier politimester i Nordland, Tone Vangen.

Målet med avtalen er at tryggheten til innbyggerne i Nordland skal økes. Både politiet og sikkerhetsbransjen er fornøyd med avtalen som ble signert.

Konkrete tiltak som skal iverksettes som følge av avtalen:

  • Det skal etablere faste og regelmessige kontaktpunkt mellom politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland.
  • På operasjonelt nivå skal det etableres faste samarbeidsmøter innenfor hver geografiske driftsenhet (GDE) i Nordland politidistrikt. Hensikten med disse møtene er å styrke informasjonsutvekslingen og samarbeidet mellom partene.
  • Samarbeidspartene skal få økt kunnskap om hverandres planverk som er relevant for samarbeidet.
  • Samarbeidspartene skal delta i hverandres øvelser der dette er hensiktsmessig.

- Samarbeidsavtalen skal bidra til informasjonsutveksling, men avtalepartene er alle tydelig på at dette skal skje innenfor rammene av taushetsplikt og polititaktiske vurderinger.

Artikkeltags