Kirken er et mangfoldig fellesskap. Forskjeller og ulike meninger gjør fellesskapet rikere. Derfor er det behov for nettopp deg i menighetsrådet. Vi inviterer jevnlig til aktiviteter, gudstjenester og kulturopplevelser.

Du kan bidra til å utvikle menigheten vår. Kirken din gir mange muligheter for å engasjere seg. I møte med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell.

Hva gjør menighetsrådet?

Et menighetsråd leder menighetens virksomhet. Som medlem kan du ha innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer. For eksempel:

Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år, Babysang, Barneklubb, «Lys Våken», Barnesangkor, Speideren, Konfirmantarbeid, Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste), Besøkstjeneste, Sangandakt, Pilgrimsvandring, Eldretreff, Lesestund, Frivillighetsfest, Integreringsarbeid, Gudstjenester, Kirkemusikk (konserter, kirkeband, salmekvelder med mer), Utleie av kirke og menighetshus, Uttalerett ved ansettelse av prest, prost og biskop, Samarbeid med frivillige, Langsiktig planlegging av menighetens arbeid.

Bli med

Gode medborgere – ved å gi disse opplysningene håper vi på at dere vil være med og støtte og forme våre kirkesogn.

For menighetsrådene i Vest-Lofoten

Ole Berntsen, leder Valberg menighetsråd

Kjellaug Flakstad, leder Bunes menighetsråd

Helene Klausen, leder Borge menighetsråd

Ellinor Løvdal, leder Buksnes menighetsråd

Randi Nilsen, leder Stamsund menighetsråd

Marta Samuelsen, leder Flakstad menighetsråd

Asbjørn Sjøli, leder Hol menighetsråd