Blest tak­ker nei til opp­rykk: – Si­tua­sjo­nen er enda mer uklar

Ball­stad har tak­ket ja til fjerdedivisjon. Blest tak­ker nei.