Bjørn Rist har vært ansatt i politiet siden 1987 og har hatt kontorsted på lensmannskontoret på Leknes siden 1990.

De siste årene har 54-åringen jobbet som praksisansvarlig for politistudenter i først Hålogaland politidistrikt, og siden Nordland politidistrikt. Også i denne stillingen har han hatt kontorsted på Leknes.

I juni i fjor gikk han igjen over til lensmannskontoret på Leknes og er i dag nestkommanderende (NK) på stasjonen.

Nå, før påske, har han fungert som konstituert stasjonssjef i fravær av Dag Sture Strøm, som innehar denne stillingen til vanlig.

Etter påske er Strøm tilbake, og Rist går tilbake som NK.

Lofot-Tidende har tidligere fortalt om nakkeskadene politioverbetjent Bjørn Rist ved Vest-Lofoten lensmannskontor pådro seg da han var markør under trening i arbeidstiden i 2016. I februar 2019 behandlet Trygderetten saken.

– Den saken ruller på videre og skal oppå i lagmannsretten, sier Rist.