Øver på traumer

27. juli 2014, kl. 19:00

I 2013 ble det utløst 39 traumer på Nordlandssykehuset Lofoten. - Selv med mange reelle traumer er det viktig å øve, slik at hele teamet blir godt drillet, sier intensivsykepleier Trude Reppe Selnes.