Slik blir Lofotr hotell og parkeringshuset - se 25 bilder fra planen

12. januar 2018, kl. 08:00

Førsteetasje blir i praksis et parkeringshus. Gangbruer knytter sammen de ulike byggene og mot kultursenteret blir det park.