Aldersgrensen for helseattest heves for eldre bilførere

Nå heves aldersgrensen for å få helseattest fra 75 til 80 år, og varigheten av helseattesten økes fra to til tre år. Endringene trer i kraft 19. juni.