Her vil de øke fartsgrensene i Norge

Se oversikten her.