Kolbjørn ser flere tabber folk gjør under dekkskiftet. Han lister opp noen av dem

De siste årene har det blitt mer og mer vanlig å benytte seg av «dekkhotell». Daglig leder Kolbjørn Nymoen opplever flere feil folk gjør i høysesongene for dekkskift. I verste fall kan det føre til farlige situasjoner.