Gå til sidens hovedinnhold

Bil stjå­let på Mos­ke­nes

I lø­pet av nat­ta er det stjå­let en grønn Toy­ota Yaris på Mos­ke­nes.

– Re­gist­re­rings­num­mer LJ 12781. Bi­len var par­kert ved fer­ge­leiet. Ob­ser­va­sjo­ner av bi­len mel­des til po­li­ti­et, skri­ver po­li­ti­et på Twit­ter.

Kommentarer til denne saken