I fjor vinter ble Meieriet bibliotek nominert til Årets bibliotek i Norge, en høythengende utmerkelse i bibliotek-Norge. Det var det nye hovedbiblioteket i Oslo som stakk av med hovedprisen. Men det var likevel en stor anerkjennelse for et forholdsvis lite bibliotek å bli nominert og det er lettere å svelge at det var det største bibliotekprosjektet i nyere norsk historie som vant til slutt.

Norske bibliotek er stadig blant de best likte offentlige tilbudene i Norge. De nyter stor tillit i den norske befolkningen og utgjør et nokså ukontroversielt tilbud i den norske kulturfaunaen. Bibliotekloven sikrer videre at det skal være et bibliotektilbud i hver kommune.

Men denne utelukkende positive oppmerksomheten og omtalen har også en skyggeside: vi bibliotekansatte blir ikke avkrevd mye, verken av publikum eller lokalpolitikere. Det er fint vi er der, men det er ikke så farlig med det. Dette kan i verste fall føre til desinteresse i lokalsamfunnet, lavere besøk og i siste instans nedprioritering i kommunale budsjettprosesser.

Bibliotek har de siste tiårene vært i en rivende utvikling og antall oppgaver har økt voldsomt, i tråd med endrede behov i samfunnet. Fra å være et nokså passivt lager for bøker som bare tilbyr kunnskap, jobbes det nå med å gjøre folk i stand til å anvende, videreutvikle og dele denne kunnskapen. Biblioteket har blitt en demokratisk møteplass, en arena for offentlig samtale og debatt, og et sted for (digital) læring, kunnskapsdeling og lek.

På Meieriet har vi omfavnet disse endringene i hva et bibliotek kan være. I tillegg til å formidle litteratur, både digitalt og analogt, legger vi til rette for mye aktivitet i Vestvågøy. Det gjør vi gjennom arrangementer, utstillinger, skolebesøk, digital opplæring, verksteder og et utstrakt samarbeid med lokale organisasjoner. Vår nytenkende satsing på digitale arrangementer og nettsteder var med på å få oss nominert til bibliotekprisen i fjor.

Men for at vi skal kunne fortsette å gi folk i Vestvågøy et bibliotektilbud på høyt nivå og for å kunne bruke kompetansen i lokalsamfunnet, er vi avhengige av dere. Så bruk biblioteket, krev noe av din bibliotekar og del noe av din kunnskap.

For all del ikke ta lokalbiblioteket for gitt. Vi blir ikke bedre enn det dere gjør oss til.