Ber sykehjemmets vaskeri vaske tøy for bedrifter

Lokalpolitikerne bruker sin kløkt og sin lokalkunnskap for å finne inntjeningsmuligheter i ei presset tid.