«Vi brukte to timer i går på å få ordnet pass (...). Satt og ventet med to små unger ganske lenge. De som jobber der gjør så godt de kan, men det er jo frustrerende for publikum å vente så lenge», meldte en leser til Lofot-Tidende sist uke.

Laget pass lokalt

Politistasjonssjef Ketil Steira husker tida da man kunne dra på det lokale lensmannskontoret for å ordne seg pass. Det er ikke så lenge siden. Ti år, kanskje.

– Da jeg begynte på lensmannskontoret på Leknes, laget vi passene sjøl. Randi Straum skrev på passene. Jeg satt med limstift og limte på passbildene, før vi dro linjalen over folien for å få det glatt, sier Steira og smiler.

Han mener det fortsatt burde være slik at man kunne få pass på det lokale lensmannskontoret.

Les også

Politireformen er en varslet katastrofe: - I Nordland har nitten kommuner mistet politifolk

 

Må til Svolvær

Men slik er det ikke. I dag stilles strengere krav til dokument- og id-kontroll, og kravene til kompetanse hos dem som skal lage pass er høyere enn før.

Passkioskene må også utstede over tusen pass i året for å være godkjent. Steira anslår at det utstedes mellom to og tre tusen pass i året i Lofoten. Skulle ansvaret vært delt mellom Leknes og Svolvær, ville antallet pass på hvert sted blitt for lite.

Det betyr at mange må ta bilen fatt og kjøre flere mil inn til de større byene, hvor ventetida ofte er lang. Bor du i Lofoten, må du ta turen til Svolvær, enten du er fra Reine eller Ramberg.

Sårbart

Stasjonen har en stillingsressurs tilsvarende et halvt årsverk til passkiosken, som har åpent to dager i uka fra ni til halv tre.

På de travleste dagene har de muligheten til å holde to passkiosker åpne på politihuset, der det blir gjort likelydende oppgaver som fotografering, sjekk av dokumenter og betaling for pass.

Ifølge Steira er ikke problemet at man har en for liten stillingsressurs til passkiosken, men at man ikke har flere med kompetanse til å utstede pass slik at oppgaven kan rulleres.

– Det blir sårbart hvis vi får en sykmelding, for eksempel. Noen ganger har vi måttet hente folk fra Sortland for å unngå å stenge passkiosken, sier Steira.

 

Rekord: 83 pass på én dag

Steira sier han har stor forståelse for at folk blir frustrert når de må kjøre langt og vente lenge for å få ordnet pass – i verste fall dra hjem med uforrettet sak.

– Det er ikke artig å avvise folk som har tatt ungene ut av skolen og kjørt helt fra Reine for å ordne pass, sier han.

– Men vi har ikke ressurser å sette inn, selv om vi prøver å strekke oss langt. Det legges opp til at vi kan ordne rundt fire pass i timen. Det er tjue pass på en arbeidsdag. Rekorden er 83 pass på én dag. Da gikk det unna, sier Steira.

Bookingsystem

Han tror mye vil ordne seg når politistasjonen får et bookingsystem på plass i løpet av høsten.

– I tillegg til å bestille time, kan mye kan ordnes av kundene selv. Betaling på nett, for eksempel. Og det vil gi mer forutsigbarhet både for kundene og oss. Vi vil få bedre oversikt over de travle periodene, så vi kan planlegge med ekstra ressurser, sier Steira.

Sjekk utløpsdatoen

Steira har en klar oppfordring til folk som skal ut og reise.

– Sjekk utløpsdatoen på passet før du bestiller ferien! Det tar minst ti virkedager å få laget et pass, og det holder ikke å komme ei uke før, sier Steira.

Han minner også om at det vil bli innstramminger på utstedelse av såkalte «nødpass» (midlertidig pass, red.anm.).

– En sydentur er ikke grunn god nok grunn for å få utstedt nødpass lenger. Da må du faktisk bli hjemme, advarer politistasjonssjefen.