(Avisa Nordland)

Nye anbefalinger fra Regjeringen setter videregående skoler og ungdomsskoler på rødt nivå. Fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal, påpeker at busser og båter går som normalt, og at det ikke har kommet nye råd eller anbefalinger knyttet til skoleskyss eller kollektivtransport.

Han ber likevel om at du velger å reise på tidspunkt utenom tidene med mest press, hvis du har mulighet for det.

- Skoleelevene vil fortsatt ha behov for å komme seg til og fra skolen. Men vi ber også elevene om å velge tidligere og senere tidspunkt for sine reiser, der de har mulighet til det, sier Bardal.

Ekstra busser

Fylkesdirektøren påpeker at det er satt inn ekstra busser på steder med høyt smittetrykk. Nettopp for at reisende skal kunne benytte kollektivtransporten trygt.

- Men i stor grad er alt av busser og sjåfører i bruk. Vi prioriterer områdene med høyest reisetrykk og kommunene med høyest smitte. Vi er avhengig av at alle bussreisende tenker seg om og velger andre tidspunkt å reise på, hvis de har mulighet til det, underbygger Bardal.

Kontroller

Med økt smittetrykk sier Bardal at Nordland fylkeskommune tar de grepene som er mulig for at også kollektivtransporten skal kunne gå som normalt, og med trygge rammer.

- Vi setter inn vektere på holdeplasser vi vet har stort trykk, og vil forsøke å håndheve énmetersavstanden. Inne på bussene bør folk sette seg så spredd som mulig, men vi har ingen mulighet til å kontrollere dette. Det er alle reisendes ansvar å følge de nasjonale anbefalingene, sier Bardal.

Munnbind

Det er ikke et påbud om bruk av munnbind ved bussreiser i Nordland. Likevel påpeker Bardal at det kan komme anbefalinger om dette noen steder.

- Ved lokale oppblomstringer vil det kunne komme anbefalinger om bruk av munnbind, der man ikke klarer å holde énmeterskravet. Dette gjelder eksempelvis i Hamarøy kommune, som anbefaler bruk av munnbind ved kollektivreiser, påpeker Bardal.

Tidsbegrenset

De nasjonale tiltakene er iverksatt for å stoppe smitteøkningen som man nå ser i en del kommuner.

- Hvis vi alle tar ekstra hensyn en periode, så vil dette kunne gjøre hele forskjellen på hvor raskt vi kan komme tilbake til normale tilstander – også på kollektivtransporten. I normale tider ønsker vi selvsagt at så mange som mulig benytter våre busser og båter. Nå ber vi imidlertid om forståelse for våre oppfordringer om mindre bruk av kollektivtransport i noen uker framover, avslutter Odd Inge Bardal.