Nabo om hjørnesteinsbedriften: - Grusom liklukt

I sesongen slaktes tusenvis av dyr i uka hos Horns slakteri på Fygle. Slik håndterer bedriften avfallet.