10 personer omkom på norske næringsfartøy i fjor: – Størst risiko i fiskerinæringen

Mindre fiskefartøy i grov sjø utenfor Karmøy, krysser kurs med lasteskip i sandfrakt.

Mindre fiskefartøy i grov sjø utenfor Karmøy, krysser kurs med lasteskip i sandfrakt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Syv av de omkomne jobbet på fiskefartøy.

DEL

Selv om det i 2018 er en svak nedgang i antall registrerte ulykker, var det en markant økning i antall omkomne - fra syv personer i 2017 til ti personer i 2018.

– Ti omkomne er ti for mange, og vi ser også at det er i primærnæringen fiske at risikoen er størst blant de som jobber om bord i næringsfartøy i Norge. Dette er noe vi tar på alvor og har fokus på i form av både tilsyn og holdningskampanjer, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en pressemelding.

53 prosent av dødsulykkene de siste fem årene skyldes personulykker, mens de resterende skyldes skipsulykker.

Blant skipsulykkene går kollisjon, kantring, og grunnstøtinger igjen de siste fem årene, mens det blant personulykkene hovedsakelig er snakk om fall i sjø, fall om bord, og støt- eller klemskader. Når det gjelder personskader, så ble det i 2018 registrert 226 skader på personer, mot 231 i 2017.

Når det gjelder skipsulykker, så er tallene relativt stabile sammenlignet med de siste fem årene, hvor direktoratet har registrert 1241 skipsulykker.

I 2018 ble det registrert 240 skipsulykker. Av disse var 40 prosent av skipsulykkene grunnstøtinger, 14 prosent kontaktskader, 12 prosent brannhendelser og 11 prosent miljøskader. De resterende 23 prosentene var fordelt på andre kategorier.

– Det gjøres mye godt sikkerhetsarbeid ute i næringen, noe som nok også bidrar til at antall skipsulykker ikke øker. På den ene siden hadde vi håpet at tallene skulle gå mer ned, men vi vet samtidig at de krevende forholdene vi har langs kysten også vil gjøre det vanskelig å unngå at ulykker skjer. Det er derfor viktig at dette er en del av risikovurderingen den enkelte gjør før seilasen og arbeidet starter om bord, sier Alvestad.

I 2018 registrerte sjøfartsdirektoratet 33 ulykker med miljøutslipp. Det er hovedsakelig snakk om mindre utslipp (5-200 liter) med olje eller diesel.

Av de større utslippene, ble det rapportert om utslipp av 217 tonn raffinerte oljeprodukter i forbindelse med en kontaktskade, mens et annet eksempel var utslipp av 10.000 liter diesel i forbindelse med en kollisjon.

Artikkeltags